Vindmølle intolerance

En helt oplagt og populær vej til intolerance 

Vindmøller - de skal i hvert fald ikke være hos os, men helst slet ingen steder.

Vindmøller er den helt oplagte måde at vise sin intolerance på. Her kan man virkeligt blive ophidset, når kommunerne barsler med planer for nye vindmølleparker.

Og det gør ikke noget, at man bor virkeligt langt væk. Også så langt væk at det er fysisk umuligt at hverken se eller høre møllerne.

Vindmøller er et oplagt emne for intolerance

Vindmøller støjer. De producerer helt sikker meget miljøfarligt affald, når de om mange år skal destrueres igen. De giver glimt, til skade for både råvildt, fugleliv, beboere, trafikken, og meget andet.

De er i øvrigt også altid for høje og det har de været i alle årene... Også de små møller der blev opsat for en del år siden, de var også alt for høje.  

Når man ser på omlægning til mere bæredygtig energi har vindmøller vist sig som en af ​​de mest synlige og kontroversielle teknologier. Mens mange ser dem som en vital del af overgangen til grøn energi, står andre fast imod deres opførelse. Vi ser i denne artikel på de forskellige årsager bag modstanden mod vindmøller. Og tilbyder dermed vores brugere gode argumenter, når man skal lufte sin intolerance.

En af de primære årsager til modstand mod vindmøller er deres påvirkning på landskabet. Mange mennesker værdsætter det naturlige miljø omkring deres bolig, også selvom de aldrig selv går ud i naturen. De mener, at vindmøller forringer naturoplevelsen ved at ændre landskabets karakter og skønhed.

Derudover kan vindmøller have negative virkninger på dyrelivet. Vingernes bevægelse kan udgøre en risiko for fugle og flagermus, især hvis vindmøllerne er placeret på "flyvestier" eller i følsomme habitatområder. Og særligt sensitive personer kan mærke vibrationer fra vindmøllerne milevidt fra, så derfor kan det helt sikkert påvirke dyrs adfærd og sundhed.


Vindmøller støjer!

En anden bekymring er støjforurening. Selvom moderne vindmøller er blevet markant mere støjsvage, hævder nogle naboer til vindmølleparker stadig, at de lider af støjgener. Nogle kan høre denne støj på endog meget lange afstande. Støjen kan være konstant og forstyrrende, især om natten, og selvom afstanden måske er mere en 20 kilometer gør det nattesøvn umuligt. Det gælder i øvrigt også når det ikke blæser. 


Vi mister helt sikkert friværdi pga. vindmøller!

Rigtig mange mennesker mener helt berettiget, at det forringer deres livskvalitet og værdien af deres ejendom. Der er derfor også økonomiske bekymringer forbundet med vindmøller. Mens nogle ser dem som en kilde til lokale indtægter og jobskabelse, kan andre mene, at vindmølleparker forringer ejendomsværdier og turismeindtægter i området. Og friværdi er altså noget af det vigtigste vi har.

Endelig er der bekymringer omkring pålideligheden af ​​vindkraft. Fordi vindens styrke kan variere, kan vindmøller ikke altid levere konstant strøm, hvilket kan skabe udfordringer for energiforsyningen, især når efterspørgslen er høj. Nogle modstandere af vindmøller mener, at dette gør dem til en upålidelig kilde til energi, og argumenterer for alternative løsninger som kernekraft, importeret russisk gas eller det gode gamle kul. 


Vi må klage over lokalplanen!

Når man er intolerant overfor vindmøller, vil det oftest føles i orden med udskældning af politikere og embedspersoner fra kommunen. Voldsomme demonstrationer, protestskrivelser, fremmøde med papskilt ved byrådsmøder giver sådan en dejlig luft for utilfredsheden. 

Og en masse bevægelse a la "I kan ikke slå os ihjel..." er helt oplagt i forbindelse med borgerhøring af lokalplaner.

Respekt for de intolerante, der holder det offentlige på tæerne!